Kleuterdans

Bij deze lessen wordt aan kleuters van 4/5 jaar op een speelse manier het bewegen op muziek aangeleerd. Door middel van spelletjes en leuke kindermuziek leren ze zich de essentiele bewegingsvormen eigen te maken.

Dansen is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind! Naast ritme, coordinatie en muzikaliteit, is dansen ook goed voor de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek, sociale vaardigheden en nog veel meer! Natuurlijk blijft dansplezier beleven een van de voornaamste